Day: August 22, 2013

Gratis kuvertmall

Här kommer en gratis kuvertmall!

Satt och jobbade på företagets mallar och kom på att kuvertmallar kanske är något som fler kan ha nytta av. Mallen är för C5-kuvert och innehåller fält för avsändare, mottagare, B-märke och portomarkering.