Web directory

Client: LARV

Design: Henrik Norberg

Year: 2012

Description: Arbetsmarknadsmässan LARV skulle uppdatera sitt format på katalogen och ville gå över till en webbaserad. Den ersatte den tidigare tryckta katalogen(ca. 1100 exemplar) och presenterar företagen på ett värdigt sätt, leverer mer information, når fler personer(första året ca. 1500 unika besökare från flertalet länder), är lättnavigerad och överskådlig, integrerad med flertalet sub-funktioner och även mobilanpassad. Utöver de egenskaper den ger besökarna har administrationen och publiceringen av katalogen blivit oöverträffat snabb och smidig.

Tags: Web development, web design, directory

All rights reserved © Design by HN