Unikum

Client Combiheat AB

Designers: Henrik Norberg, Olof Nordström

Software: UGS NX, KeyShot

Description: Uppdraget gick ut på att ta fram konceptförslag till en uppdatering av värmepannan Unikum. Resultatet blev en modern och tilltalande design som sticker ut på marknaden och visar att Unikum, är stolt att vara en värmepanna och vågar visa det.

Tags: Product design, interior design, heating, concept, UGS NX, KeyShot, 3d visualisation

All rights reserved © Design by HN